Elegant Rose - Working In Background*/

čtvrtek 19. září 2013

Ukázka: Zvláštní smutek citronového koláče


Dnes se podíváme na krátký úryvek z knihy Zvláštní smutek citronového koláče od americké spisovatelky Aimee Bender.


Není ti nic? zeptala jsem se.
Mně?
Tobě, kývla jsem a posadila jsem se vzpřímeněji.
Pokrčila rameny. Ne, není. Jen jsem si potřebovala schrupnout. Proč?
Zatřásla jsem hlavou, abych si projasnila myšlenky. Měla jsem dojem –
Pozvedla tázavě obočí.
Chutná prázdně, řekla jsem.
Ten koláč? Krátce, polekaně se zasmála. To je tak špatný? Zapomněla jsem na něco?
Ne, zavrtěla jsem hlavou. To není ono. Spíš… jako bys byla pryč. Není ti nic?
Pořád jsem vrtěla hlavou. Ta slova, ta hloupá slova, která nedávala smysl.
Jsem tady, odpověděla vesele. A nic mi není. Chceš ještě? (str. 19 – 20)

Žádné komentáře:

Okomentovat